Dobrodošli!

Dobrodošli na internet prezentaciju spd "Borocki" iz Bačke Palanke. Ovde možete naći informacije i slike o našim proizvodima, uslugama, kao i objektima na kojima smo radili.


Građevina

Demontaža i rušenje

- obijanje maltera, obijanje pločica,skidanje cementne košuljice,
demontaža stolarije, rušenje zidova, odvoženje šuta na deponiju.

Zemljani radovi

- ručno  čišćenje terena, ručno odnosno mašinsko iskopavanje zemljišta, nasipanje i nabijanje zemlje.

Zidarski radovi

- zidanje zidova, malterisanje zidova i plafona , izrada horizontalne izolacije, izrada sloja za izravnjnavanje, izrada cementne košuljice.

Betonski i armirnobetonski radovi

- betoniranje i izrada AB betona

Stolarski radovi

- izrada i postavljane prozora, vrata, portala i pultova od PVC i AL

Bravarski radovi

- izrada metalnih trapezastih rešetki za kose krovove hala, prostih rešetki, rešetki,ograda, zaštitnih rampi itd.

Podopolagački i keramičarski radovi

- postavljanje zidnih i podnih keramičkih pločica, granitnih ploča.

Molersko-farbarski radovi

- gletovanje  zidova i plafona, bojenje  poludisprezionim  i disperzionim bojama,  izrada svih vrsta fasade (demit, bavarska, zaglađena..) na objektima, farbanje grejnih tela (radijatora i cevi)

Gipsarski radovi

- postavljanje jednostranih ili dvostranih zidova, vodootpornih ili obični kao i postavljane spuštenih plafona.

Vodovodno-kanalizacioni radovi

- izrada raznih priključaka u sanitarnim čvorovima, montaža sanitarija i baterija.

Radovi gasa i grejanja

- demontaža radijatorskih tela kao i gasnih kotlova, prepravke i dogradnje grejne mreže

Električarski radovi

- polaganje kablova za izvode (konektora,svetiljki,zvučnika...) ugradnja razvodnih tabli,elektrifikacija industrijskih i privrednih objekata

Limarski radovi

- izrada krovova od panelnih,trapezastih, limova svih vrsta vertikalnih i horizontalnih oluka iksni uvala, i opšava na svim vrstama objekta.

Ostali radovi

- odnošenje šuta na gradsku deponiju, iznošenje mašina iz poslovnih prostorija u kojima se vrši rekonstrukcija.

Objekti na kojima su vršene adaptacije i rekonstrukcije

Dom zdravlja "dr Mladen Stojanović" - Bačka Palanka

Hotel "Fontana" - Bačka Palanka

doo "Agroplus" - Bačka Palanka

doo "Bilje Merkant" - Bačka Palanka

Izgradnja javnih eko-česmi u MZ Obrovac

 

Pogledajte stranicu sa referencama

ˆ idi na vrh strane | PVC i AL program · Behaton · Prodavnica · Građevina | Kontakt | "Borocki" na 988.bap.rs - Poslovni imenik opštine Bačka Palanka